เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
11 ยูนิตสุดท้าย Green Plus Mall 3 แจกอั่งเปาตรุษจีนปีนี้ ช่วยผ่อนยูนิตละ 300,000 - 700,000* บาท เมื่อจอง/ ทำสัญญาฯ และโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2562 เท่านั้น
 08 กุมภาพันธ์ 2562
อาคารพาณิชย์ โครงการ กรีนพลัส มอลล์ 3 11 ยูนิตสุดท้าย แจกอั่งเปาตรุษจีน 2562 ช่วยผ่อน สูงสุดยูนิตละ 300,000 - 700,000* บาท เมื่อจอง/ ทำสัญญาฯ และโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2562 เท่านั้น เงื่อนไขโปรโมชั่น: 1.ชำระค่าธรรมเนียมการจอง จำนวน 50,000 บาทต่ออาคาร 2.ผู้จะซื้อทั้งสองอาคารฯ ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 7 วัน นับจากวันจองฯ ชำระเงินดาวน์จำนวน 100,000 บาท ต่ออาคาร *ทำสัญญาล่าช้ากว่า 7 วันนับจากวันจองฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าท่านอื่น 3.ผู้จะซื้อทั้งสองอาคารฯ ต้องโอนกรรมสิทธิ์ และชำระค่าอาคารฯ คงค้างทั้งหมด ภาย 30 วันนับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 4.ทางโครงการฯ ยินดีประสานงาน เเละให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการขอสินเชื่อฯ กับธนาคารฯ ต่างๆ ทันทีเมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมจอง เเละ/หรือ เมื่อท่านทำสัญญาจะซื้อจะขายกับทางโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ 5.การนัดโอนกรรมสิทธิ์ขอความกรุณาเเจ้งนัดหมายกับโครงการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อความสะดวกของท่านในวันโอนกรรมสิทธิ์ 6.อาคารฯ ที่ร่วมโปรโมชั่นนี้ พร้อมให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมให้ธนาคารฯ เข้าประเมิน, พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ และพร้อมเข้าอยู่อาศัยทันที 7.ค่าชำระค่าโอนกรรมสิทธิ์ ทางโครงการฯ เป็นผู้ชำระให้ทั้งหมด 8.การชำระค่าส่วนกลางของอาคารฯ ล่วงหน้าจำนวน 6 เดือน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ Standard unit ค่าส่วนกลางเดือนละ 3,000 BHT/unit/เดือน Premium corner ค่าส่วนกลางเดือนละ 6,000 BHT/unit/เดือน ทางโครงการฯ เป็นผู้ชำระให้ทั้งหมด 9.การชำระค่ามัดจำ/เปลี่ยนชื่อเจ้าของอาคารฯ มิเตอร์น้ำประปา และไฟฟ้า ยินดีประสานงานให้เพื่อความสะดวกของท่านและเป็นผู้ชำระให้ทั้งหมด 10.ทางโครงการฯ รับประกันอาคารฯ อันเกิดปัญหาจากงานระบบ / การก่อสร้างเท่านั้น จำนวน 12 เดือนนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ 11.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช่ร่วมกับส่วนลดพิเศษ และ/ หรือโปรโมชั่นอื่นๆ 12.ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า 13.เงินช่วยผ่อนชำระ (อั่งเปา) ที่ทางโครงการฯ ชำระให้ผู้จะซื้อ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งผู้จะซื้อได้ชำระเงินค่าอาคารทั้งหมดครบแล้วเท่านั้น โดยจำนวนเงินที่จะได้รับเป็นไปตามราคาขายอาคารแต่ละประเภทตามที่ผู้ซื้อชำระกับทางโครงการฯ
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274