เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
คุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำสำนักงานขายโครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ การใช้ทักษะทางภาษาไทยในการงานด้านการขายและการตลาด ณ อาคารพาณิชย์กรีนพลัส มอล์ล 3
 15 พฤศจิกายน 2560
วันนี้ (8 พ.ย.2560) คุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำสำนักงานขายโครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ การใช้ทักษะทางภาษาไทยในการงานด้านการขายและการตลาด ณ อาคารพาณิชย์กรีนพลัส มอล์ล 3 แก่คณะนักศึกษาไทยและต่างชาติ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 20 ท่าน เพื่อให้เรียนรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรยากาศในการปฏิบัติงานจริงเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เเก่นักศึกษา
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 895 Mobile: +66 85 622 9274 Fax: +66 53 851 894
Untitled Document

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-105189087-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');

</script>