เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
การสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์โครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค | CBP ครั้งที่ 1
 22 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญท่านร่วมสัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์โครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค | CBP ครั้งที่ 1 ณ ห้องลีลาวดี คุ้มขันโตก เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10:00 - 14:00 น. โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับ แนะนำโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ เชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค, เเนะนำการขายและแผนการตลาดแบบใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดมืออาชีพของโครงการฯ, การลงทะเบียนเป็นตัวแทนขายของโครงการฯ เพื่อรับข่าวสารและคอมมิชชั่นอัตราพิเศษของแต่ละโครงการฯ พร้อมร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องพลับพลา คุ้มขันโตก เชียงใหม่ และปิดท้ายด้วยการนำท่านชมทรัพย์ในสถานที่จริง การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คุณวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการใหญ่โครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของนายหน้าท้องถิ่น และยังมีแนวคิดในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกันในอนาคตด้วย
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274