เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
คุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค | CBP ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในข้อหัว โครงการ นิทรรศการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ อาคารเพนเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 27 เมษายน 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา15.00-16.00 น. คุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค | CBP ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการนิทรรศการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยพายัพที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเทคนิคในการทำงานในองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวหลังจบการศึกษาฯ ต่อไป
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274