Language :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
The Green City Condo ผุด 1,280 ยูนิต กลางนิคมธุรกิจเชียงใหม่ บิิสสิเนส พาร์ค | CBP รองรับความต้องการที่พักฯ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่แห่งใหม่ที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2564 นี้
 January 06, 2564
เริ่มต้นปี พ.ศ.2564 ด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่สวนกระเเสวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 The Green City Condo แห่งที่ 3 ณ โครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค บนเนื้อที่ กว่า 9 ไร่ จำนวน 1,280 ยูนิต บริหารงานโดยคุณสุเทพ เจริญสุข ผู้ก่อตั้งโครงการ The Green City Condo สันทราย จำนวน 217 ยูนิต และ The Green City Condo 2 CBP จำนวน 224 ยูนิต โดยโครงการ The Green City Condo 3 จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเริ่มก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เเห่งใหม่ในโครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค ซึ่งการก่อสร้างกงสุลฯ ประกอบด้วยคณะวิศวกรและทีมงานก่อสร้างราว 600 คนต่อวัน ระยะเวลาก่อสร้างยาวนานกว่า 3 ปี ความต้องการที่พักอาศัยของคณะทำงานใกล้สถานที่ก่อสร้างจึงถือเป็นความหวังของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้โครงการเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ค ยังมีที่ดินเปล่าทำเลดีให้นักลงทุนที่ต้องการพลิกวิกฤตโควิดให้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274