เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
  PHASE  2
CHIANGMAI BUSINESS PARK
 
มูลนิธิกล้วยไม้ไทย โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองมามอบให้เพื่อปลูกไว้ในชุมชนเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
15 2563
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยสภาลมหายใจ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์นำล่องสุเทพ-โป่งน้อย-ห้วยทราย-สายลมจอย หรือ Suthep...
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274