เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
 
 
เชิญท่านร่วมโครงการ “RUN FOR GIVE วิ่งเพื่อให้ ครั้งที่ 1” โดยในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2561โดยคณะครู อาจารย์ บุคลากรของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือวีกรุ๊ป
20 2561
เนื้อหาข่าว “RUN FOR GIVE วิ่งเพื่อให้ ครั้งที่ 1” จัดโดยคณะครู อาจารย์ บุคลากรของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือวีกรุ๊ปได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้าง...
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274