เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
วปอ.ภาคเหนือประสาน บมจ.กรุงเทพประกันภัย อนุเคราะห์ช่วยประกันอุบัติเหตุทีมดับไฟป่า 3,300 คน เบี้ยประกันภัย 1.1 ล้านบาท กรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ 500,000 บาท บาดเจ็บรักษาไม่เกินคนละ 50,000 บาท
 02 เมษายน 2563
ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)ภาคเหนือ พาคณะศิษย์เก่าเข้าพบประธานและผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ขอความอนุเคราะห์ช่วยบริจาคความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับอาสาสมัครดับเพลิงไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา14:00 น. โดยได้พาผู้จัดการภาคและผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย นำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลส่งมอบให้แก่ นายจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจำนวน 555 หมู่บ้าน รวมจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 3,300 ราย มีผลคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:00 น. ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12:00 น. หากเจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่สามารถเข้ารับการรักษาตัวกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเชียงใหม่ เช่น รพ.กรุงเทพฯ, รพ.เชียงใหม่รามฯ ฯลฯ ได้ทันที
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274