เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
กิจกรรมจิตอาสาปล่อยกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองสู่ชุมชนและป่าโดยมูลนิธิกล้วยไม้ไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2563
 19 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  เวลา 10:00 น. ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พระโพธิรังษีเจ้าคณะอาเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอำเภอดอยสะเก็ด นายจิระชาติ ซื่อตระกูล เป็นประธานฝ่ายข้าราชการและคณะประชาชนจิตอาสาพระราชทาน โดยในงานได้มีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การปล่อยกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองสู่ป่าบริเวณวัดเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่นสู่ชุมชนและป่าธรรมชาติ จำนวน 999 ต้น โดยนายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทยร่วมเป็นประธานในกิจกรรมนี้ จากการดำเนินงานอนุรักษ์ขยายพันธุ์และนำกลับคืนสู่ป่าทั่วประเทศ สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกองทัพบก กปร. และกรมป่าไม้ ตั้งแต่พุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา จนเมื่อปี พ.ศ.2542 จึงได้ถือกำเนิดมูลนิธิกล้วยไม้ไทย โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับแต่นั้นมา
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274