เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
Green Plus Mall 1
Ref No.: 1B35-1B42
Chiang Mai Business Park: Phase: 1 Zone: B
สถานะ: ขายแล้ว
ประเภท: Home Office
สำหรับ: Sales
พื้นที่: 0-2-05 / 0-2-00 / 0-2-06 / 0-2-01 / 0-2-06 / 0-2-02 / 0-2-06 / 0-2-03
ไร่-งาน-วา
For Property Information, please contact
Wanchula Saralamba
Sales & Marketing Manager
tel. +66 5 3851 895, +66 8 5622 9274
fax: +66 5 3851 894

See CBP in the larger map
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274