เลือกภาษา :
HOME DEVELOPMENTS ABOUT US NEWS & ACTIVITY CONTACT US
Khum Khantoke Dining & Culture Center
Ref No.: 1C13-1C21
Chiang Mai Business Park: Phase: 1 Zone: C
สถานะ: ขายแล้ว
ประเภท: Khantoke Dinner & Traditional Culture Center
สำหรับ: Sales
พื้นที่: 0-1-91 / 0-2-18 / 1-1-17 / 5-3-06 / 0-1-60 / 0-1-12 / 0-0-74 / 0-1-81 / 0-3-80
ไร่-งาน-วา
For Property Information, please contact
Wanchula Saralamba
Sales & Marketing Manager
tel. +66 5 3851 895, +66 8 5622 9274
fax: +66 5 3851 894

See CBP in the larger map
 
 
V Group is the leader real estate and land developer company in northern area of Thailand, found by Mr. WacharaTantranont in 1987 and well-known among local and regional investors. V Group has 14 sub- businesses in 4 business categories which led under the sole and motivated concept
" Private business in Thailand should be involved in the sustainable development of Thai society "
Chiang Mai Business Park Chiang Mai - Lumpang Superhighway Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000 Thailand

Phone: +66 53 851 894 Mobile: +66 85 622 9274